Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku 

  Konečná, Lenka
  Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétním podniku, kde byla tato oblast zkoumána. Obsahuje teorii z oblasti hodnocení, odměňování pracovníků a také zaměstnaneckých benefitů. Dále ...
 • Averze spotřebitel/investora ke ztrátě 

  Mazánek, Lukáš
  V diplomové práci se budu zabývat vztahem spotřebitele a jeho averze ke ztrátě. Vyjádřením možných rizik, které je možné vystihnout za pomocí behaviorálních teorií a psychologického přístupu. Praktická část práce bude ...
 • Averze spotřebitele/investora ke ztrátě 

  Svorad, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou postoje a chování spotřebitele v roli investora na finančních trzích ke ztrátě, respektive jak předcházet riziku budoucí ztráty. V teoretické části je popsána teorie nutná k porozumění ...
 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Boudná, Martina
  Diplomová práce se zaobírá tématikou nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Zaměřuje se převážně na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, kteří mají ztížený vstup na volný trh práce. Analyzuje současnou situaci a navrhuje ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Hlavsová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a analýzou bodu zvratu ve firmě Adient Czech Republic k.s. V teoretické části práce jsou definovány klíčové pojmy jako náklady, produkční funkce a bod zvratu. V praktické části ...
 • Návrh obchodnej strategie firmy vstupujúcej na slovenský trh 

  Kniš, Leo
  Táto diplomová práca sa zaobera témou, ako môže jeden z najväčších operátorov na trhu s hazardnými hrami zvládnuť zmenu zákona na Slovensku. V teoretickej časti práca obsahuje prehľad foriem vstupu na trh. Teória je následne ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelském subjektu se zabývá řízením rizik ve firmě Adient Czech Republic k.s, která je výrobcem automobilových sedaček. Práce je rozčleněna na tři části teoretickou, ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku 

  Skoupá, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Průmyslová keramika,spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena ...
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Kmínek, František
  Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při ...
 • Suggestion of the Marketing Strategy of Chinese Students’ Acquisition 

  WU, Changli
  Akvizice čínských studentů na vysokých školách v České republice se v posledních letech značně rozšířila. Brno je však město, které má konkurenční výhodu ve vzdělávání, a to z hlediska výsledku náboru studentů v Číně ...
 • Založení kadeřnického salónu 

  Zemanová, Světlana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení kadeřnictví. V teoretické části jsou informace potřebné k výběru formy podnikání, tedy rozhodnutí mezi živností či obchodní společností a zhodnocení ...