Now showing items 1-2 of 2

  • Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X 

    Chlápek, Tomáš
    Tato práce přináší aplikaci pro mobilní zařízení umístěné v automobilech. Slouží řidičům ke  zlepšení orientace a zvýšení přehlednosti při jízdě. Nabízí grafické zobrazení aktuálních stavů křižovatek a světelného značení. ...
  • Tajmlajn.cz - mobilní/webová služba pro plánování dosažení úkolu 

    Chlápek, Tomáš
    Cílem této práce je tvorba mobilní a webové služby, jež umožní uživateli tvorbu časového plánu pro dosažení úkolu. Časový plán nabízí uživatelům možnost si lépe a kvalitněji rozvrhnout svůj čas určený pro práci na zadaném ...