Now showing items 1-2 of 2

  • Autonomní dům aneb život grid-off 

    Chlebný, Radek
    Diplomová práce se zabývá energetickou soběstačností se zaměřením na nezávislost na elektrické rozvodné síti. Základní linii linoucí se projektem tvoří konkrétní návrh autonomního systému zásobování elektrickou energií. ...
  • Měření charakteristik DC a EC motorků 

    Chlebný, Radek
    Bakalářská práce se zabývá stejnosměrnými komutátorovými a elektricky komutovanými motory firmy Maxon motor AG. První část pojednává o jejich základních konstrukčních prvcích a věnuje se také vlastnostem těchto motorů jako ...