Now showing items 1-2 of 2

  • Kinematické struktury pásových podvozků 

    Chlud, Martin
    Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...
  • Návrh těhlice předního kola vozidla Formule Student 

    Chlud, Martin
    Tato diplomová práce se bude zabývat návrhem a konstrukcí přední těhlice závodního vozidla kategorie Formule Student. Při návrhu bude využito topologické optimalizace a MKP analýzy jízdních stavů při zatížení jak od kola ...