Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu 

    Chlumecký, Karel
    Bakalářská práce pojednává o monitorování plynů při chovu jedlého hmyzu se zaměřením na nebezpečné plyny. V první části práce je popsán životní cyklus jedlého hmyzu a s ním i spojené ekologické důsledky. Následuje stručný ...