Now showing items 1-2 of 2

  • Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje 

    Chmelíková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou ...
  • Srovnání přesnosti spirometrických přístrojů 

    Chmelíková, Lucie
    Tato práce se zabývá funkčním vyšetřením plic s důrazem na spirometrii. První část nás seznamuje s popisem a vlastnostmi plic, dále přehledně kategorizuje seznam parametrů indikujících jejich funkčnost a momentální stav. ...