Now showing items 1-2 of 2

  • Řezání materiálu vodním paprskem 

    Chmelař, Zdeněk
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají základy metody dělení. Poté se následující text věnuje jednotlivým ...
  • Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů 

    Chmelař, Zdeněk
    V diplomové práci je provedena analýza současného stavu v konstrukci podvozků traktorů, dále je uvedena metodika hodnocení vlivu podvozků na tahové vlastnosti traktorů. Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy a závěru ...