Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod 

    Chmelka, Tomáš
    Tato bakalářská práce hodnotí situaci ve vybrané obchodní společnosti pomocí ekonomických ukazatelů a statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části, teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se ...
  • Výběr a implementace informačního systému 

    Chmelka, Tomáš
    Tato diplomová práce byla zpracována pro rychle rostoucí IT společnost a zabývá se výběrem a zavedením informačních systémů. Z počátku jsou uvedena teoretická východiska, která se vztahují k tématu práce. Následně je zvolená ...