Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční dům 

    Chocholouš, Lukáš
    V diplomové práci jsem zpracoval projektovou dokumentaci k novostavbě polyfunkčního domu dle zadání na úrovni pro stavební povolení. Navrhnuté řešení respektuje platné normy a vyhlášky (statické a prostorové uspořádání, ...