Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh internetových stránek 

    Chomo, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom internetových stránok pre novovznikajúcu firmu za účelom jej propagácie a prieniku na inak ťažko dostupné trhy. Obsah práce popisuje postup pri vytváraní internetovej prezentácie ...