Now showing items 1-7 of 7

 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Kratochvílová, Tereza
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vymezení problematiky finančního řízení stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části je řešena stavební zakázka, účastníci stavebního trhu a zdroje financování stavební ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu 

  Netuka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a popsán ...
 • Možnosti financování výstavby rodinného domu 

  König, Michal
  Ve své bakalářské práci chci prezentovat jednotlivé možnosti financování stavební zakázky. V praktické části budu řešit způsoby financování konkrétního projektu - jednopodlažní rodinný dům - a jejich následným zhodnocením.
 • Rozvojové strategie Jihomoravského kraje 

  Strouhalová, Dagmar
  Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První část, jež se zaměřuje na teoretický přehled a vysvětlení základních pojmů, které se týkají problematiky regionálního rozvoje, regionální politiky a rozvojových ...
 • Vedení účetnictví dle českých předpisů a IFRS ve stavební společnosti 

  Janečková, Michaela
  Práce je zaměřena na rozdílnost vedení účetnictví a vykazování dle Českých účetních standardů a dle Mezinárodních účetních standardů ve stavebním podniku. První části práce se zabývají definicí stavebního podniku, teorií ...
 • Vliv technologie provádění tepelných izolací na cenu stavebního objektu 

  Charvát, Jakub
  Tato práce podrobně popisuje druhy a vlastnosti materiálů používaných pro tepelné izolace, technologie provádění zateplování budov, jejich výhody a nevýhody. U několika variant, které jsou v současné době nejpoužívanější, ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Lhota, Jiří
  Tato práce je zaměřená na aplikování marketingových analýz při posuzování stavebního projektu z investorského hlediska. Cílem této práce je aplikovat vybrané marketingové analýzy na konkrétním případě z praxe a ukázat ...