Now showing items 1-2 of 2

  • Meteorologická měření 

    Chovanec, Jan
    Cílem této práce je vytvořit funkční zařízení, které je schopno měřit základní meteorologické veličiny, jako jsou teplota, atmosférický tlak a relativní vlhkosti vzduchu. Naměřená data se archivují v paměti a dále má ...
  • Řízení laboratorního modelu kolejiště 

    Šimík, Vladislav
    Tato práce se zabývá možnostmi posílání řídících signálů po napájecím napětí a využitím této technologie pro řízení modelu železnice. Nejprve je zde uveden rozbor analogového i digitálního způsobu řízení modelu železnice. ...