Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace na Android pro rozvoj předškolních dětí 

  Prokop, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci na Android pro rozvoj paměti předškolních dětí. Aplikace využívá sluchové paměti dětí. Jsou použity zvuky zvířat, které si musí dítě zapamatovat a následně ...
 • Dálkový ovladač PC pro Android 

  Melicherík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou dvojice aplikací, které poskytují komplexní dálkové ovládání počítače s operačním systémem Windows. Aplikace jsou souhrnně pojmenovány UnderControl. Jako dálkový ovladač poslouží ...
 • Mobilní aplikace hodin pro pomoc s orientací v čase osobám s autismem 

  Deák, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je navrhnout grafické uživatelské rozhraní mobilní aplikace, která může sloužit lidem s autismem jako podpora při orientaci v čase. Navržené rozhraní vychází z metodiky Strukturovaného učení. Nosnými ...
 • Mobilní ovládač PC (Mobil jako vzdálené ovládání) 

  Maňák, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro vzdálené ovládání počítače chytrými mobilními telefony se systémem Android. Jsou v ní popsány teoretické znalosti, návrh a implementace aplikace vzdáleného ovládání a ...
 • Mobilní tlumočník pro iPhone 

  Vaňková, Klára
  Tato práce se zabývá detekcí textu v obraze. Popisuje nalezení oblastí MSER, zjištění které z nich jsou písmena pomocí SVM klasifikátoru a spojení nalezených písmen do slov. Dále práce ukazuje použití detekce textu v ...
 • Navigace pro iOS 

  Sladeček, Martin
  Cílem práce je návrh a implementace softwaru mobilní navigace pro platformu iOS, respektive aplikace pro zařízení iPhone a iPad. Jednoduchá navigace umožňuje uživateli zjistit aktuální polohu, zobrazit mapu ve 2D i 3D módu ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Chrápek, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ovládání počítače pohybem celé hlavy. Pomocí sledování vzájemné polohy očí a nosu je určován směr natočení hlavy a pomocí pohybu hlavy jsou rozpoznávána jednoduchá gesta. K zpracování ...
 • Rozpoznání obličeje 

  Vojáček, Cyril
  Práce pojednává o detekci a rozpoznání obličejů ve videu. Hlavní důraz je kladen na rychlost aplikace, aby byla použitelná pro práci s videem v reálném čase. Nejprve jsou zde popsány jednotlivé přístupy jak pro detekci, ...
 • Rozšířená realita pomocí rovinného objektu a lokálních obrazových příznaků 

  Bárta, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace s prvky rozšířené reality umožňující mapování rovinného objektu a následnou lokalizaci pozice kamery nad tímto modelem s možností dokreslování dalších informací do obrazu. ...
 • Učení a detekce objektů různých tříd v obraze 

  Chrápek, David
  Tato práce je zaměřena na učení a detekci objektů v obraze a v sekvenci po sobě jdoucích obrazů. Konkrétněji na učení a rozpoznávání lidí nebo jejich částí v případě, že jsou částečně zastíněni, s ohledem na možné využití ...