Now showing items 1-2 of 2

  • Deskripce velkých obráběcích strojů 

    Chrást, Ondřej
    Cílem této bakalářské práce je provést rešerši velkých obráběcích strojů, popsat rozdělení jednotlivých strojů podle technologie obrábění a provést porovnání jednotlivých typů strojů. Začátek práce je věnován základní ...
  • Pevnostní výpočet výměníku tepla 

    Chrást, Ondřej
    Hlavní náplní diplomové práce je pevnostní výpočet výměníku tepla dle ASME Code. V úvodu je vypracován přehled řešené problematiky návrhu těchto zařízení. V praktické části je proveden pevnostní výpočet hlavních částí ...