Now showing items 1-2 of 2

  • Model e-marketingu firmy 

    Klusová, Alena
    Diplomová práce je zaměřena na elektronický marketing. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržen model elektronického marketingu, který povede ke zlepšení image společnosti, vyšší konkurenceschopnosti, ...
  • Model e-marketingu pro firmu SSK Třinec, a.s. 

    Klusová, Alena
    Tato práce je zaměřena na marketing, internet a zejména na spojení marketingu a internetu, tzv. elektronický marketing. V teoretické části je popsán marketing, formy elektronického marketingu a nejrozsáhlejší forma ...