Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře pro účely oceňování zvěře 

    Chrbját, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
    V České republice stále neexistuje žádný obecně závazný právní předpis stanovující způsob zjištění hodnoty zvěře. Hodnota poplatkového odlovu je součástí škody na lovem obhospodařované zvěři. Ztrátu možnosti využití ...
  • Znalecké zjišťování v případech neoprávněného lovu zvěře 

    Chrbját, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
    Příspěvek pojednává o zjišťování skutečností u případů neoprávněného lovu zvěře, tedy pytláctví. Základními otázkami jsou definice neoprávněného lovu zvěře, určení postupu při zjišťování základních skutečností a stanovení ...