Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlastností provozních kapalin 

    Chrobák, Jan
    Předložená práce se zabývá měřením dynamické viskozity, hustoty a indexu lomu kapalin používaných v potravinářském průmyslu. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy měření těchto veličin. Proběhla analýza ...