Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chyb v transportním toku MPEG-2 TS při přenosu DTV 

    Chrobák, Jan
    Tato práce pojednává o monitorování a měření počtu chyb v transportním toku MPEG-2 TS při příjmu vysílání digitální televize podle standardu DVB. V práci jsou na úvod popsány definice a standardy DVB pro přenos transportního ...
  • Analýza vlastností provozních kapalin 

    Chrobák, Jan
    Předložená práce se zabývá měřením dynamické viskozity, hustoty a indexu lomu kapalin používaných v potravinářském průmyslu. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy měření těchto veličin. Proběhla analýza ...