Now showing items 1-20 of 37

 • A 3D Scan Model and Thermal Image Data Fusion Algorithms for 3D Thermography in Medicine 

  Chromý, Adam; Klíma, Ondřej (NEUVEDEN, 2017-11-08)
  Objectives. At present, medical thermal imaging is still considered a mere qualitative tool enabling us to distinguish between but lacking the ability to quantify the physiological and nonphysiological states of the body. ...
 • 3D skener se strukturovaným osvětlením 

  Hadzima, Jaroslav
  3D skener je zariadenie, ktoré je schopné analýzou najčastejšie obrazových dát vytvoriť model skenovaného objektu. Rozdelenie 3D skenerov sa delí na kontaktné a bezkontaktné. Táto práca je zameraná na problematiku 3D ...
 • 3D skenování pomocí proximitního planárního skeneru 

  Chromý, Adam
  Tato práce popisuje konstrukci skenovacího systému pro tvorbu trojrozměrných modelů. Kombinace laserového scanneru a robotického manipulátoru tvoří velice flexibilní zařízení schopné snímat jak velké, tak malé a detailní ...
 • Adaptivní plánování trajektorie průmyslového robotu 

  Dizorzi, Matúš
  Táto práca sa zaoberá rozšírením stávajúceho systému RoScan o nové funkcie zabezpečujúce bezpečné, adaptívne správanie manipulátora počas celej trajektórie pri snímaní daného objektu. Práca popisuje matematický model ...
 • Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru 

  Chromý, Adam
  Práce se zabývá měřicím zařízením EMS62, jehož měřicí metoda vychází z regulace teploty. Cílem práce je vytvoření simulačních modelů regulované soustavy a částí zařízení EMS62, které jsou zapojeny do regulační smyčky. ...
 • Analýza postavení kostí dolní končetiny užitím Microsoft Kinect One 

  Tatýrek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem softwarového nástroje určeného k měření postavení kostí dolní končetiny. Je rozebrána problematika postavení chodidla a celé dolní končetiny, včetně určení významných bodů. Také jsou ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Automatická režie přímých přenosů ze sportovních akcí 

  Chmelař, Martin
  Práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatickou režii přímých přenosů ze sportovních akcí. Systém je navržen tak, aby byl schopen získávat data z několika síťových kamer a jejich obraz automaticky doplňovat o informační ...
 • Automatizovaná třídicí buňka 

  Lahoda, Vlastimil
  Za účelem optimalizace výroby ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. jsem navrhl a zrealizoval automatizovanou třídicí buňku s kolaborativním manipulátorem Universal Robots UR5e a kamerovým systémem Cognex. Třídicí ...
 • Intensity-based non overlapping area registration supporting "drop-outs" in terms of model-based radiostereometric analysis 

  Klíma, Ondřej; Novobilský, Petr; Madeja, Roman; Bařina, David; Chromý, Adam; Španěl, Michal; Zemčík, Pavel (NEUVEDEN, 2018-03-28)
  Modelová radiostereometrická analýza (MBRSA) je metoda pro přesné měření migrace protézy, která nevyžaduje značení implantátu pomocí tantalových markerů. Místo toho je poloha a rotace protézy určena pomocí 2D-3D registrace ...
 • Kooperativní manipulátor 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje problému adaptivního řízení kooperativního robotického manipulátoru. Pojednává o získávání a zpracování dat ze šestiosého tenzometrického čidla a jejich použití pro adaptivní řízení.
 • Korekce barev na základě znalosti scény a osvětlení při 3D skenování 

  Dočkal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a ověřením funkčnosti úprav texturovacího modulu robotického systému RoScan. Systém RoScan je robotický skener pro skenování a následnou diagnostiku částí lidského těla. V první části této práce ...
 • Limb volume measurements: comparison of accuracy and decisive parameters of the most used present methods 

  Chromý, Adam; Žalud, Luděk; Dobšák, Petr; Suškevič, Igor; Mrkvicová, Veronika (Springer, 2015-11-19)
  Limb volume measurements are used for evaluating growth of muscle mass and effectivity of strength training. Beside sport sciences, it is used e.g. for detection of oedemas, lymphedemas or carcinomas or for examinations ...
 • Lokalizace a navigace bezpilotního prostředku Tello 

  Panský, Michal
  Tato bakalařská práce se zabývá návrhem vhodného řešení ovládání bezpilotního letadla Ryze Tello při použití pro autonomní mise. Jejím obsahem je seznámení se a otestování všech dostupných SDK a veškerých funkcí, které ...
 • Možnosti využití radio-orienteeringu pro lokalizaci mobilních robotů 

  Maixner, Jiří
  Lokalizace mobilního robotu je jednou z nejdůležitějších oblastí základní podpory pro ovládání a navigaci robotu v prostoru. Tato práce se zabývá lokalizací robotu založeného na principu radio-orienteeringu. Dále je zde ...
 • Multispektrální 3D skenování s vysokým rozlišením a jeho aplikace v medicíně 

  Chromý, Adam
  Termovizní zobrazování i 3D skenování jsou v současné době rychle se rozvíjející technologie. Obě technologie mají mnoho výhod, které by mohly být užitečné v medicíně. Jejich datová fúze přináší ještě více nových diagnostických ...
 • Odhad aktivity bodového zářiče z dat z letecké spektrometrie 

  Jurečka, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou lokalizace bodového zářiče a odhadu jeho aktivity za pomocí letecké spektrometrie. V teoretické části jsou uvedeny druhy ionizujícího záření, popsán princip měření gama záření pomocí scintilačních ...
 • Online ovládání robotického SCARA manipulátoru 

  Pařík, David
  Bakalářská práce se zabývá SCARA robotem značky Epson. Teoretická část popisuje části a funkce manipulátoru H554BN a jeho kontroléru SRC 310. Je zde taky zahrnuta kapitola o jazyku SPEL III, sloužícímu k programování robotu. ...
 • Optimalizace spojování dílčích 3D modelů povrchu z hlediska výpočetní doby 

  Regec, Martin
  Práca sa zaoberá spájaním čiastkových 3D modelov povrchu, ktoré sa v určitej ploche prekrývajú, do výsledného celistvého modelu. Cieľom práce je vytvorenie dostatočne rýchleho a spoľahlivého algoritmu na spájanie 3D ...