Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická výměna nástrojů - držáky nástrojů 

    Chromčík, Adam
    Bakalářská práce se věnuje automatické výměně nástrojů, držákům nástrojů a jejich upnutí ve vřeteni u obráběcích strojů. Popisuje používané systémy automatické výměny nástrojů a jejich základní dělení. Dále je provedena ...
  • Návrh virtuálního modelu robotického pracoviště 

    Chromčík, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem virtuálního modelu robotického pracoviště. Je vypracována rešerše robotů a robotizovaných pracovišť. Dále jsou probrány etapy navrhování a bezpečnost těchto pracovišť. Je navrhnut ...