Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu realitní kanceláře 

    Siwek, David
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix realitní společnosti. V teoretické části jsou pojmy o marketingu a marketingovém mixu. V analytické části je zhodnocen současný komunikační mix a komunikační mix konkurence. ...