Now showing items 1-3 of 3

 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Doležal, Jan
  Práce řeší problematiku návrhu a konstrukce zkušebního přípravku na zkoušení maziv pro tažení plechů a experimentálním vyhodnocením vhodnosti jednotlivých druhů maziv pro zadané zkušební podmínky. Jedná se především o ...
 • Optimalizace procesu výroby vpusti 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
 • Studium vlivu ochranné atmosféry na kvalitu svaru a parametry laserového svařování 

  Procházka, Libor
  Předmětem šetření této diplomové práce je problematika použití technologie laserového svařování v ochranných atmosférách. Na základě literární rešerše uvedené v teoretické části práce byly provedeny dva experimenty. Došlo ...