Now showing items 1-2 of 2

  • Cyklické šroubové plochy 

    Přikrylová, Ivana
    Cyklické šroubové plochy spadají do oblasti deskriptivní geometrie. Cílem této práce je demonstrovat cyklické šroubové plochy a jejich užití v technické praxi. Nejdříve se budeme zabývat šroubovým pohybem, šroubovicí a ...
  • Rotační kvadratické plochy 

    Pavlíčková, Lenka
    Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především jako studijní materiál pro studenty Konstruktivní a počítačové geometrie. Práce pojednává o rotačních kvadratických plochách, zahrnuje obecné vlastnosti ...