Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza finanční situace stavebního podniku 

    Chwastková, Silvie
    Tato bakalářská práce obsahuje analýzu finanční situace stavebního podniku UNISTAV a.s. za období 2008-2012. Analýza vychází z dat, obsažených v účetních výkazech společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve ...
  • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití sokolovny v obci Mosty u Jablunkova 

    Chwastková, Silvie
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku. V zahraničí je tato metoda poměrně využívaná a označována jako HABU. Metoda je aplikována na konkrétní případ sokolovny v obci ...