Now showing items 1-2 of 2

  • První pomoc při úrazu elektrickým proudem 

    Chytil, Ivo
    Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s problematikou úrazu elektrickým proudem a následnou první pomocí. Čtenář bude nejprve seznámen s celkovou problematikou první pomoci, poté získá informace týkající se různých ...
  • Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

    Chytil, Ivo
    Diplomová práce na téma Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel se zabývá problematikou produkce oxidu uhličitého ze spalování paliv. V první části práce jsou teoretické metody výpočtu ...