Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Psotová, Jana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy PANAV, a.s. Senice na Hané za období 2005-2007. Obsahuje čtyři části, a to hodnocení současného stavu problematiky, teoretická východiska, analýzu problému současné situace ...
 • Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci 

  Chytil, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení použitých metod měření poměrného přetvoření na základě výsledků zatěžovacích zkoušek betonových panelů. Dalším výstupem práce je porovnání skutečných naměřených hodnot s hodnotami ...
 • Statická zatěžovací zkouška nosné konstrukce 

  Chytil, Jan
  Předmětem diplomové práce je experimentální ověření únosnosti konstrukce zásobníku uhlí pomocí zatěžovací zkoušky. V první části je proveden rozbor druhů zatěžovacích zkoušek a jejich provedení v souvislosti s platnými ...