Now showing items 1-5 of 5

 • Měření dohlednosti s využitím systému lmk 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Unarski, Jan; Wach, Wojciech (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference necessary for recognise object during driving. ...
 • Rychlost chodců – výsledky výzkumu v současné populaci 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Zębala, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Cílem článku je prezentovat výsledky výzkumu provedeného v Ústavu soudního inženýrství v Krakově, týkajícího se pohybu chodců v testovacích podmínkách a na silnici. Výzkum se zabýval určením stejnoměrného pohybu chodců v ...
 • Výpočty kritické rychlosti založené na smykových stopých zanechaných kolem s nulovým tlakem pneumatiky 

  Zębala, Jakub; Wach, Wojciech; Ciępka, Piotr; Janczur, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  V tomto článku jsou uvedeny výsledky analýzy smykových stop zanechaných vozidlem s nominálním tlakem pneumatik ve třech kolech a nulovým tlakem v jedné ze zadních pneumatik. Kromě popisu smykových stop je analýza kritické ...
 • Zkouška střetu vlaku s autobusem 

  Zębala, Jakub; Ciępka, Piotr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V pojednání jsou prezentovány výsledky zkoušky střetu železniční soupravy tvořené motorovou lokomotivou SM 42-611 se sněhovým pluhem typu 411S s autobusem Jelcz M11. Prezentované výsledky zahrnují: střetovou rychlost ...
 • Zrychlení chodců při pohybu z klidu 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Zębala, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  V pojednání jsou prezentovány výsledky měření zrychlování pohybu žen a mužů z klidu na pomaloui, normální a rychlou chůzi, běh a nejrychlejší běh. Výsledky jsou uvedeny formou diagramů závislosti dráhy na čase pohybu a ...