Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace prvků automatizace do výrobního procesu v Poclain Hydraulics s.r.o. 

    Ciba, Martin
    Cieľom práce je zanalyzovať aktuálny výrobný proces dráh pre hydraulické motory a navrhnúť jeho optimalizáciu. Na základe analýzy výrobného procesu a prieskumu dostupných možností automatizácie sú vytvorené viaceré návrhy ...
  • Soustružení pružinových ocelí 

    Ciba, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá sústružením pružinových ocelí a je zameraná na pozorovanie vplyvu vyšších rezných rýchlostí a moderných rezných materiálov na mikroštruktúru vzorky tanierovej pružiny. Obsahuje experimentálnu ...