Now showing items 1-4 of 4

 • Implementace VoIP ve společnosti Minerva Boskovice a.s. 

  Kaucký, Michael
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout řešení náhrady klasické telefonní sítě systémem IP telefonie pro velkou společnost. Práce obsahuje podmínky potřebné k realizaci takového projektu a doporučené postupy pro ...
 • Návrh Intranetu pro společnost Minerva Boskovice, a.s. 

  Coufal, Petr
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetový webový portál pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace. Práce obsahuje postupy použité k realizaci návrhu a postupy pro jeho zavedení ve firmě.
 • Řízení vztahů se zákazníky v obchodní firmě 

  Oškrdová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a analýzou nového databázového softwaru pomocí CRM systému pro již existující zahraniční firmu, která má svoji pobočku v České republice. Ve firmě je současný databázový systém ...
 • Využití umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Coufal, Petr
  Diplomová práce se zabývá možností využití umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje navržení aplikace fuzzy logiky jako nástroje pro hodnocení materiálových dodavatelů firmy a ...