Now showing items 1-2 of 2

  • Hranové konečné prvky v časové oblasti 

    Cigánek, Jan
    Diplomová práce se zabývá metodou hybridních (hranových a uzlových) konečných prvků ve frekvenční i časové oblasti. Tato metoda je použita pro analýzu vlnovodu parallel-plate, v kterém jsou umístěny dvě dielektrické vrstvy. ...
  • Metoda konečných prvků v časové oblasti a její aplikace 

    Cigánek, Jan
    Disertační práce se zabývá modelováním dispersních materiálů metodou konečných prvků v časové oblasti. V práci jsem navrhl matematický model zahrnující dispersní modely a aplikoval jsem na něj metodu konečných prvků. ...