Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

  Cikánek, Ondřej
  Diplomová práce „Analýza metod ocenění výrobního areálu“ se zabývá, jak vypovídá název, analýzou metod ocenění výrobního areálu. Výrobní areál bude oceněn podle platných oceňovacích předpisů a následně také cenou obvyklou. ...
 • Studie styčníků rámových ocelových konstrukcí 

  Cikánek, Ondřej
  Diplomová práce „Studie styčníků rámových ocelových konstrukcí“ se zabývá analýzou některých typů rámových ocelových styčníků, které jsou analyzovány jednak metodou komponent a jednak pomocí specializovaného softwaru ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav 

  Novák, Patrik
  Diplomová práce se zabývá určením rozsahu oprav telefonů ve firmě Mobilshop Valenta Petr, přičem jsou použity pokročilé metody modelování, konkrétně pak fuzzy logika. Cílem práce je vytvoření modelu, který usnadní, zpřesní ...