Now showing items 1-2 of 2

  • Obchodní středisko v Brně - technologická etapa opláštění 

    Cimflová, Lucie
    Práce se zabývá technologickou etapou opláštění budovy. Specifikuje technologické předpisy na 2 druhy opláštění. Prvním typem jsou sendvičové panely a druhým keramické desky. Popisuje technickou zprávu řešeného objektu. ...
  • Přístavba školy - stavebně technologický projekt 

    Cimflová, Lucie
    Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení ...