Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rozvoje strojírenské firmy 

    Sklenář, Martin
    Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy PBK ZK s.r.o. Projekt je zaměřen na možnost rozšíření výrobních kapacit, včetně posouzení možných variant jeho financování. Zabývá se tím, jestli má podnik nárok na čerpání dotace ...
  • Podnikatelský plán na založení dámské posilovny 

    Sklenář, Martin
    Diplomová práce se zaměřuje na založení dámské posilovny Fit4Women v Brně. Návrh na založení pochází z teoretických poznatků, provedených analýz a praktických zkušeností. Obsahuje návrh podnikatelského plánu pro úspěšné ...