Now showing items 1-2 of 2

  • Simulační modelování paralelních mechanismů 

    Cintula, Ladislav
    Paralelné mechanizmy sú charakteristické svojou kinematickou štruktúrou prezento-vanou uzatvoreným kinematickým reťazcom. Koncový efektor mechanizmu je potom viazaný k základni viac než jedným ramenom. Tato konštrukcia ...
  • Využití optické myši pro snímání polohy robotu Micromouse 

    Cintula, Ladislav
    Cieľom práce je využitie optického senzoru ADNS-2610 firmy Avago Tech-nologies Inc. pre meranie polohy mobilného robotu kategórie micromouse. Obvod ADNS-2610 predstavuje kompletný optický senzor s malým rozlíšením, ktorý ...