Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza nezaměstnanosti pomocí časových řad 

    Haltufová, Veronika
    Tato bakalářská práce pojednává o analýze nezaměstnanosti pomocí časových řad. Vybrané oblasti této analýzy jsou Česká republika, Moravskoslezský kraj a okres Karviná. Práce se zabývá teorií časových řad, regresní analýzou ...
  • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

    Haltufová, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných metod predikce na kapitálových trzích. Jedná se o metody založené na technické analýze sloužící k predikci vývoji kurzu na kapitálových trzích a určení nákupního či ...