Now showing items 1-2 of 2

  • Měření charakteristik ventilátorů 

    Coufalík, Martin
    Tato bakalářská práce pojednává o charakteristikách ventilátorů a jejich měření. Cílem je srovnání výsledků měření z certifikované zkušebny s výsledky z alternativního měřícího standu. V první části je čtenář obeznámen se ...
  • Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada 

    Coufalík, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou srdečních náhrad a podpor. V teoretické části je popsáno srdce a princip jeho funkce. Dále je charakterizována krev z hlediska reologického chování a jsou uvedena možná kritéria pro ...