Now showing items 1-5 of 5

 • DC/DC měnič pro světelný zdroj s LED 

  Coufal, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací snižujícího měniče s vysokým pracovním kmitočtem pro napájení výkonové LED. Pojednává o možnostech dnešních LED a napěťových převodníků. Dále se zabývá výběrem vhodných rychlých součástek ...
 • Hyper-optimalizace neuronových sítí založená na Gaussovských procesech 

  Coufal, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje pro optimalizaci hyper-parametrů umělých neuronových sítí. Tento nástroj musí být schopen optimalizovat více hyper-parametrů, které mohou být navíc i korelovány. Tento problém ...
 • Malé zdroje pro vytápění - emise - paliva - jejich volba 

  Coufal, Martin
  Bakalářská práce se ve své první části zaměřuje na přehled dostupných malých zdrojů tepelné energie. Na toto téma navazuje přehled dostupných paliv a k nim vztažené emise. Třetí částí je tvorba základního algoritmu pro ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Coufal, Martin
  Diplomová práce se ve své první části zaměřuje na popis technologie omílání a přehled jednotlivých aplikací, ve kterých je možné tuto technologii použít. Na toto téma navazuje popis omílání na mokro s použitím keramických ...
 • Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse 

  Coufal, Martin
  Cílem této práce je především návrh a implementace nástrojů umožňujících zobrazovat stav průběhu testů testované instance vývojového prostředí Eclipse. Řeší tak problém zobrazení výsledků právě probíhajících testů grafického ...