Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání textu pomocí konvolučních sítí 

    Csóka, Pavel
    Tato práce se zabývá tvorbou nových datových sad pro účely strojového učení rozpoznávání textu z fotografií a experimenty s konvolučními neuronovými sítěmi na těchto sadách. Popisuje architekturu konvolučních sítí, problémy ...
  • Simulátor střelnice s využitím zpracování obrazu 

    Csóka, Pavel
    Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací simulátoru střelnice s využitím zpracování obrazu. Střelnice je postavena na principu vysvěcování laseru umístěného ve zbrani na zobrazovací plochu terče (dataprojektor ...