Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce směru pohledu 

    Csekes, Attila
    Bakalařská práce se zabývá s horizontalním a vertikálním pohybem oka a s problematikou měření elektrické aktivity očních svalů. V první části budu psát o anatomii oka, druhu svalů a možných pohybech svalů. Další část ...
  • Řízený kardiostimulátor 

    Csekes, Attila
    Diplomová práce se zabývá problematikou kardiostimulace. Popisuje jednotlivé režimy stimulace a rozebere jejich vlastnosti. Popisuje realizaci virtuálního kardiostimulátoru řízeného R-vlnou, který byl vytvořen v programovacím ...