Now showing items 1-2 of 2

  • AS-I modul ovládačů výtahů 

    Cseri, Peter
    V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o komunikačnej sieti AS-Interface. Následne som navrhol prepojenie medzi ASI čipmi a mikroprocesorom riadiaceho ovládacie panely výťahu. Navrhol som obojstranné dosky ...
  • Systém řízení slunečních kolektorů 

    Cseri, Peter
    V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o možnosti využitia slnečnej energie. Následne som napísal rešerši o všetkých potrebných komponentoch používaných s solárnych systémoch. Navrhol som štruktúru systému pre ...