Now showing items 1-2 of 2

  • Model distribuční sítě 

    Csiba, Patrik
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou PLC komunikací při různých scénářích. V první části je představen princip úzkopásmové a širokopásmové komunikace a analýza elektrického vedení. V další části je popisován NS-3 ...
  • Úzkopásmová PLC komunikace s vysokou datovou rychlostí na bázi OFDM techniky 

    Csiba, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popisována historie, princip úzkopásmové komunikace a popis čtyř dostupných úzkopásmových standardů (PRIME, G3-PLC, G.hnem, IEEE P1901.2) s jejich ...