Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr společnosti 

    Cugerean, Jiří
    Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem společnosti Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je rozšíření prodejních kapacit společnosti. Za použití ověřených metod je zde provedena analýza současného stavu společnosti. Na základě ...
  • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

    Dvořák, Jan
    Předmětem bakalářské práce je studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce a vysvětluje základní pojmy. Praktická část je zaměřena na popis výrobní ...