Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

    Cupák, Michal
    Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...
  • Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace) 

    Cupák, Michal
    Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro ...