Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a vypracování úloh z oblasti zpracování obrazu v softwaru Matlab 

    Cupra, Šimon
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu v softvéri MATLAB a návrhom dvoch ukážkových príkladov. Pre porozumenie problematiky sú uvedené základné informácie týkajúce sa obrazu a jeho digitálnej ...
  • Návrh ohřevu vyhnívací nádrže 

    Cupra, Šimon
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom ohrevu vyhnívacej nádrže, ktorá je súčasťou procesu čistenia odpadnej vody a prebieha v nej proces vyhnívania čistiarenského kalu. Vyhnívanie (metanizácia) je proces, pri ktorom dochádza ...