Now showing items 1-2 of 2

  • Ekotoxicita látek s hormonálním účinkem 

    Cvikýřová, Zuzana
    Tato bakalářská práce se zabývá osudem a ekotoxicitou vybraných látek s hormonálním účinkem v životním prostředí. Jsou to nejen látky ze skupiny steroidních hormonů, které jsou pro tento účinek vyráběny, ale také mnoho ...
  • Ekotoxicita vybraných musk sloučenin 

    Cvikýřová, Zuzana
    Prostředky každodenní potřeby, kterými jsou zejména kosmetické přípravky a prostředky osobní péče, mohou značnou měrou ovlivňovat životní prostředí. V poslední době jsou z hlediska ochrany životního prostředí často zmiňovány ...