Now showing items 1-2 of 2

  • Měření posunů a přetvoření mostu Gagarin 

    Czíria, Kornél
    Práca sa zaoberá komplexnou analýzou posunov a deformácií jedného mostného poľa nosnej konštrukcie železničného mostu "Gagarin". Mostná konštrukcia je od roku 2009 každoročne sledovaná etapovým meraním. Okrem dlhodobého ...
  • Vybudování výškové sítě s využitím elektronické nivelace. 

    Czíria, Kornél
    Práca sa zaoberá vybudovaním a následným zameraním dvoch výškových sietí metódou geometrickej nivelácie s využitím elektronického nivelačného prístroja Leica Sprinter 150M s kódovou výsuvnou nivelačnou latou. Vzhľadom na ...