Now showing items 1-2 of 2

  • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

    Czeczotková, Iveta
    Tato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za ...
  • Vyhodnocení dodavatelského rizika 

    Czeczotková, Iveta
    Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s výběrem vhodných dodavatelů počítačových komponentů pro společnost Weps s. r. o. Výběr dodavatele je proveden využitím fuzzy logiky. V práci jsou popsaná teoretická východiska, ...