Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staňková, Svatava
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Smile, s. r. o. za období 2005 – 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se o určení silných a slabých stránek, provedení finanční analýzy společnosti a ...
 • Návrh financování rezidenční výstavby v lokalitě Nupaky 

  D´Ambrosová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti financování a ...
 • Podnikatelský záměr s využitím dotací z Programu rozvoje venkova 

  Janyšková, Radka
  Ve své práci jsem se zabývala vypracováním podnikatelského záměru s využitím dotací z Programu rozvoje venkova. Záměr počítá s rekonstrukcí zemědělského objektu na penzión s nabídkou agroturistických aktivit a vytvořením ...