Now showing items 1-2 of 2

  • Multifunční monitorovací pás 

    Dítě, Martin
    Cílem této práce je na základě literární rešerše zhotovit multifunkční bezdrátový monitorovací pás, který bude schopný snímat tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, pohyb, polohu a pád. Dále navrhnout ...
  • Snímač tepu integrovaný v počítačové myši 

    Dítě, Martin
    Cílem této práce je navrhnout a zhotovit snímač tepové frekvence, zabudovaný v počítačové myši. Řešení využívá principu fotopletysmografie. Akviziční sestava byla zhotovena za pomocí vyrobeného optického detektoru, platformy ...