Now showing items 1-1 of 1

  • Network Voice Message Box 

    Dítě, Miroslav
    V diplomové práci je z počátku proveden stručný rozbor problematiky komunikace po silovém vedení a následně proveden návrh komunikačního zařízení. Zařízení má název NVMB, což je zkratka slov Network Voice Message Box. Toto ...