Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivnost investic při výrobě betonu 

    Dörflová, Hana
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
  • Externí financování podniků 

    Dörflová, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na posouzení externího financování podniků, což znamená jaké zdroje je pro společnost výhodné použít na pořízení dané investice. Diplomová práce detailně zpracovává porovnání nabídek financování ...